metabolizm

metabolizm

metabolizam

English-Croatian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • metabolizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. metabolizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} całokształt reakcji chemicznych, zachodzących w komórkach żywego organizmu wraz z towarzyszącymi im przemianami energetycznymi, które powodują, że stale pewna część… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • metabolizm — m IV, D. u, Ms. metabolizmzmie, blm biol. «przemiana materii, całokształt przemian biochemicznych i towarzyszących im przemian energii, zachodzących w komórkach żywych organizmów i stanowiących podłoże wszelkich zjawisk biologicznych» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • МЕТАБОЛИЗМ — концепция, возникшая в японской архитектуре в 50 х гг. XX века, использующая биологические закономерности развития живого организма: зарождение (анаболизм) и распад (катаболизм), придающая особое значение структурным связям между элементами… …   Строительный словарь

  • Белик, Яков Васильевич — Белик Яков Васильевич, укр. Білик (Бєлік) Яків Васильович (29 ноября 1921, 19 июня 2006, Киев, Украина) украинский биохимик. Доктор биол. наук (1971), профессор (1974), лауреат Премии им. А.В. Палладина АН УССР (1978), член Европейского… …   Википедия

  • materia — ż I, DCMs. materiarii 1. blm «ogół przedmiotów rzeczywistych istniejących obiektywnie, tj. niezależnie od poznania, a także postrzegalnych zmysłowo; składniki i ich układy tego ogółu zwanego rzeczywistością, cechujące się rozciągłością… …   Słownik języka polskiego

  • meta- — «pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający: poza, po, pod, łącznie (z czym), wśród, według, prze , wskazujący na następstwo lub zmienność czegoś, np. metamorfoza, metabolizm» ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • przemiana — ż IV, CMs. przemiananie; lm D. przemianaan «stanie się innym niż poprzednio, przekształcenie się jednej formy w inną, zmiana wyglądu zewnętrznego, charakteru; przeobrażenie się» Przemiany ekonomiczne, gospodarcze, ideologiczne, polityczne.… …   Słownik języka polskiego

  • cytoplazma — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. cytoplazmazmie, blm, biol. {{/stl 8}}{{stl 7}} galaretowata substancja o skomplikowanej budowie, stanowiąca główny zrąb komórki roślinnej i zwierzęcej; zachodzą w niej reakcje chemiczne stanowiące istotę życia… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”